465
15
hallo
388
480
hallo
70
453
hallo
342
432
hallo
129
360
hallo
380
297
hallo
40
270
hallo
426
240
hallo
530
160
hallo
60
180
hallo
390
75
hallo
200
115
hallo
100
50
hallo
Introductie Introduction
Follow SLeM on Twitter
bestelformulier
1/8

Een bloeiend dorp - Heeten - 2001

Het idee om het Sallandse dorp Heeten letterlijk in de bloemen te zetten is ontstaan uit de behoefte de dorpscultuur in het zonnetje te zetten.

De jaarlijkse feestweek in september, de Ponyweek, die in 2001 voor de veertigste maal werd gehouden, was hiervoor de uitgelezen kans. Wat is een mooier symbool dan een dorp vol zonnebloemen?

 

Feestweken liggen verankerd in de dorpscultuur. Het is moeilijk te duiden welke rol dorpsfeesten precies spelen in een dorpsgemeenschap en wat ze teweeg brengen, maar ze vergroten in ieder geval de sociale samenhang. De positieve invloed van zo'n feestweek op een dorpsgemeenschap is zo groot dat het kan worden gezien als een collectief of publiek kunstwerk.

 

Het zonnebloemenproject is dan ook een ode aan de zo vaak onderbelichte kracht van de dorpscultuur. Het zonnebloemenproject is tot stand gekomen zoals de Ponyweek tot stand komt: door de inzet van de dorpsbewoners zelf. Het symboliseert daarmee de begrippen 'stilzwijgende gemeenschapszin' en 'onbenoembare vanzelfsprekendheid'.

 

Ondanks de vele vragen en onzekerheden die in het begin van het jaar 2001 rond het initiatief heersten, hebben in het najaar van 2001 meer dan 200.000 zonnebloemen in Heeten gebloeid. Met een ongelofelijke energie heeft de werkgroep Helianthus het voortouw genomen om samen met de vele vrijwilligers op het juiste moment de juiste acties te ondernemen om het project te doen slagen. Door vele bewoners, straten, buurtschappen en o.a. de scholen zijn eigen initiatieven ontwikkeld met de zonnebloem als thema. Door de werkgroep Helianthus is het gehele project in een beeldende publicatie vastgelegd. Het is daarmee een prachtig tijdsdocument van en voor het dorp Heeten geworden.