465
15
hallo
388
480
hallo
70
453
hallo
342
432
hallo
129
360
hallo
380
297
hallo
40
270
hallo
426
240
hallo
530
160
hallo
60
180
hallo
390
75
hallo
200
115
hallo
100
50
hallo
Dag 6 Dag 6
Follow SLeM on Twitter
bestelformulier
1/8

Geitenpark

[Dynamiek van de Wadden…]
Als U om U heen kijkt dan ziet U dat dit hoge duin, Kijkduin genoemd, deel uitmaakt van een relatief oud duinlandschap. Onregelmatige toppen en dalen, stuivende gedeelten met helm, droge valleien met heide, of tot op het grondwaterniveau uitgeblazen natte plakken. Dat is de plek waar cranberry zich vestigt. Bossen kunnen in de heftige dynamiek van het duinlandschap niet tot ontwikkeling komen. Vanaf zo’n 100 jaar geleden is men op Terschelling met aanplant van dennenbomen begonnen, om bossen het zand vast te laten leggen. Zodoende vormden de boscomplexen voor bescherming tegen overstuiving van de belendende woongebieden. Het dennenbos waar U door heengelopen bent is het Koreabos. Dit bos is pas begin 50ter jaren tijdens de Korea-oorlog aangelegd. Het planten van de dennenbomen was zulk zwaar werk, dat je beter naar Korea kon gaan om oorlog te voeren dan hier dennen te planten.

Het weideveldje waar wij onze wandeling startten is het Geitenpark. Toen begin vorige eeuw meester Hendrik Schroo om gezondheidsredenen niet meer mocht werken, ging hij geiten en kippen houden. Dat

deed hij in dit deel van de duinen, dat vanaf toen het Het Geitenpark genoemd werd. Pas rond het jaar 2000 werd er een ijsbaan in aangelegd, het huidige meertje.

Eeuwenoude, jarenoude, dagelijkse dynamiek is voelbaar, zichtbaar, merkbaar. De dynamiek van de Wadden, voortdurende veranderingen, samenspel van mens en natuur. Krachtenvelden, reliëf, dat gaan wij nu zichtbaar maken.