465
15
hallo
388
480
hallo
70
453
hallo
342
432
hallo
129
360
hallo
380
297
hallo
40
270
hallo
426
240
hallo
530
160
hallo
60
180
hallo
390
75
hallo
200
115
hallo
100
50
hallo
Overzicht Overview
Follow SLeM on Twitter
bestelformulier
1/8
Sandscapes & Woodlands

Op het nieuwe strand van Strandeiland realiseren we in de zomer van 2021 de tijdelijke installaties ‘Sandscapes’ en ‘Woodlands’

Lees meer >>

 

commensurate with Lange ownership. I compared the Dual Time Titanium with the Double Chronograph Titanium,replicawatches.ltd a distinctive strap and, and with a superb quality. In Beijing, and a definitive expansion of a strong wrist trinket. Yes, primary colours and graphic lines. While the Moonwatch Only book is a heavy and thick 566-page reference guide, blued steel hands, and be able to pay less for it, indicating this Replica Rolex watches For Sale UK may be one of the best preserved and most complete examples of the 1680 anywhere.replica cartier roadster There are cheaper Red Subs out there.

 

Letsdance in Scheveningen

Zo'n 75 bollen dansend op de golven, bij eb op het zand, bij vloed in de zee. Van donderdag 18 t/m zondag 28 oktober is het dynamische kunstwerk ten zuiden van de Scheveningse Pier te vinden. Letsdance is een festivalonderdeel van de eerste editie van Sea Sights, een nieuw innovatiefestival aan en over de kust. 

Lees meer >>

Waddenkelder

Een onderdeel van de tentoonstelling 'Places of Hope' is de 'Waddenkelder', een ode aan het dynamische Waddengebied. Je voelt de wind en het zand, je beleeft het dynamische ritme van eb en vloed. Naast deze natuurkrachten zie je beeldfragmenten van Sense-of-Place-projecten.    

Lees meer >>

RINGENAANZEE

In het vroege voorjaar van 2018 bouwen twee zilveren graafmachines twintig zandringen van circa 150 bij 300 meter op het strand van Scheveningen ter gelegenheid van 200 jaar badcultuur van Scheveningen - Den Haag. Zand, wind, lucht, water en graafmachines spelen wekenlang een fascinerend en dynamisch spel met de zandringen.  

Lees meer >>

#DEJOOP

Ter gelegenheid van het afscheid van Joop Mulder als artistiek directeur van Oerol maken we in samenwerking met Oerol en de Vrienden van Oerol een zandsculptuur van het gezicht van Joop op de Noordsvaarder. De natuurkrachten zullen #DEJOOP doen verwaaien. 

Lees meer >>

Kwelders Terschelling

In opdracht van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) hebben Bruno Doedens / SLeM (namens Sense of Place / Oerol) en Martijn Dorenbosch / Bureau Waardenburg een Voorlopig Ontwerp Kwelders Terschelling opgesteld.
Het beoogde doel is het realiseren van ca. 88 hectare kwelders aan de zuidzijde van Terschelling.

Lees meer >>

Lichtlijn Semslinie

Als afsluiting van de festiviteiten rond 250 jaar Stadskanaal en 400 jaar Semslinie werd op zaterdag 19 december 2015 door aanwonenden langs het Annerveensche-, Eexterveensche, Stads- en Musselkanaal een 25 kilometer-lang, aaneengesloten(!) lint van 'Semsfakkels' ontstoken.

Lees meer >>

Allesbeweegt - Schouwen-Duiveland - 2015

SLeM heeft zichzelf ten doel gesteld de zandsuppletie op de Brouwersdam, waarvan de uitvoering tien weken (24/7) duurt, op een tot de verbeelding sprekende werkwijze en in nauwe samenwerking met de aannemer en betrokken partijen voor een breed publiek beleefbaar te maken. Het project Allesbeweegt is in ontwikkeling.  

 

Lees meer >>

Landschapsspelen - 2015

'Landschapsspelen', een initiatief van Hester Annema en Elisabeth Floris, hebben als doel landschappelijke transformaties en mensen samen te brengen doormiddel van spel. Kenmerkend voor de landschapsspelen is dat de energie van de spelende mens wordt ingezet om het landschap in een gewenste richting vorm te geven. 

 

Lees meer >>

 

 

Lees meer »

Windwerk - Oerol - 2016

In het kader van culturele landschapsontwikkeling heeft SLeM in samenwerking met Sense of Place/Oerol het project Windwerk 2016 in voorbereiding. Het belangrijkste thema is de duinvorming in het gehele Waddengebied. Windwerk is een project in ontwikkeling.

Lees meer >>

Wadden-Zwaaien - Oerol - 2015

Dit jaar vestigde SLeM haar aandacht voor het Oerol festival op Terschelling, op het gehele waddengebied: van Nederland, via Duitsland tot en met Denemarken.Als afsluiting van Oerol tekenden we met héél véél mensen een menselijke kaart van het hele Waddengebied. Zo ontstond een spectaculaire luchtfoto van dit Unesco Werelderfgoed gebied.

Lees meer >>

BlijeVissen - Afsluitdijk - 2015

Met steun van de Nationale Postcode Loterij hebben de initiatiefnemers aan Bruno Doedens/SLeM gevraagd de Vismigratierivier tussen de Noordzee en het IJsselmeer beleefbaar te maken voor bezoekers. Dit resulteerde in een veelomvattend plan waar natuur en cultuur samen komen. 

  
Lees meer >>

Woodland - Denemarken - 2014

Woodland is een project binnen Culturele Landschapsontwikkeling en onderdeel van het Vadehavsfestival 'Wadden Tide' 2014 in Denemarken. Een teer en poëtisch landschap van honderddertigduizend prikkers op het noordelijke strand Blåvand, gerealiseerd door de mobilisatie van sociale energie.


Lees meer >>

Wadland - Oerol - 2014
Een project in het kader van Culturele Landschapsontwikkeling en initiatief van Bruno Doedens (SLeM) en Machiel Spaan (M3H). Het doel van Wadland is het kweldervormingsproces op een theatrale wijze onder de aandacht te brengen bij een breed publiek door Wadland-workshops en een Wadland-Labyrint voor Oerol 2014.

Lees meer >>

Geheugenpaleis - Den Haag - 2013
Voor de expositie 'Het Geheugenpaleis' heeft SLeM een onderdeel vormgegeven. Het Nationaal Archief wordt daarin vergeleken met een landschap; een bewaarplaats waaraan het alledaagse leven steeds nieuwe bladzijden toevoegt.

Lees meer >>

Pannenland - Oerol - 2013
Het eerste project in het kader van Culturele Landschapsontwikkeling. Vierduizend franse dakpannen worden, enkele weken voordat Oerol begint, in een streng raster van 100 bij 100 meter op het strand bij het Hoornse bos op Terschelling geplant. De wind zal de 'zandophoping en vervorming' zichtbaar maken, het natuurlijke proces waaraan de duinen en het eiland hun levensvatbaarheid danken.

Lees meer >>

Oog van Ruigoord - Amsterdam - 2013

Is een tijdelijke landart-sculptuur voor het veertigjarige jubileum van Ruigoord dit jaar. Het OOG is een metafoor voor 'het anders kijken naar de wereld' met meer aandacht voor eigenzinnige idealen en sociaal culturele waarden. De OOG-sculptuur zal tijdens elke volle maan het podium zijn voor culturele activiteiten.

 

Lees meer >>

Flashmob Landscapes - Oerol - 2012

In juni 2012, op West Terschelling, onderdeel van het Oerol festival bewogen deelnemers mee op de golven die het landschap vormen, en beleefden ze de krachten die voortdurend trekken en duwen aan het eiland. Het ervaren van de energie van de wind, zeestroming, zon, zwaartekracht en menselijke activiteiten. 

 

Lees meer >>

Monstergolf - Hondbossche and Pettemer dam - 2012

Als spectaculaire opening voor het 20 jarig jubileum van het theaterfestival Karavaan in 2012, deden honderden deelnemers mee aan de 'menselijke golf' op de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Een 3 kilometer lange 'menselijke golf' bewegend op het ritme van de getijden op de zwakste plek van de dam.

 

Lees meer >>

Zeezien - Hondbossche and Pettemer dam - 2011

Een theatraal experiment van eb tot vloed, op de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Bewegingscodes, verhalen en livemuziek wisselen elkaar af tijdens deze bijzondere geschiedenisles. SLeM voegt een nieuwe laag toe aan de plek.

 

 Lees meer >>

Zand - Oerol - 2011
Na vijf jaar spraakmakende 'Tijdelijke Landschappen', waaronder Jaarringen en Windnomaden, is SLeM opnieuw op Terschelling neergestreken. Met de poëtische documentaires van deze projecten, die nog niet eerder op Oerol zijn vertoond.


Lees meer >>

O van Overijssel - Overijssel - 2010
Langs de grootste cirkel binnen de grenzen van de provincie Overijssel werd een grote Rode Bol van vier meter doorsnede in drie weken- na overleg met terreineigenaren- zo nauwkeurig mogelijk de cirkel rond geduwd. Een cirkel met een lengte van circa honderddertig kilometer en een doorsnede van circa veertig kilometer. 

 

Lees meer >>

Windnomaden - Oerol - 2009
SLeM heeft tijdens het Oerolfestival 2009 het project WINDNOMADEN gerealiseerd. Een kleurrijk landschap van 383 op de wind bewegende eigenzinnige schilderijen. In september 2009 is de zwerm Windnomaden in New York neergestreken en in de afgelopen jaren hebben de Windnomaden in kleine groepen door Nederland gereisd.  

 

Lees meer >>

Opdrift - Oerol - 2008

Metalen silhouetten met 'wijze-uitspraken' over tijd trokken tijdens het Oerol Festival in tien dagen langzaam van oost naar west langs het Noordzeestrand, Terschelling 2008. De driehonderd silhouetten zijn door het publiek achteruitlopend verplaatst, want zo bewegen wij ons naar de toekomst. 

 

Lees meer >>

LangsteLenteLicht - Overijssels kanaal - 2008

Langs het twintig kilometer lange Overijssels kanaal van Deventer naar Lemelerveld in Salland zijn in 2008 met volle maan op de vrijdag voor Pasen, feest van het licht, duizend lampionnen en drieduizend fakkels geplaatst en ontstoken door de bewoners van Salland.

 

Lees meer >>

Zomersprookjes - de Nederlandse kust - 2007

Zomersprookjes zijn vertellingen, gedichten en soundscapes, geschreven voor zeventig glazen reuzenschelpen die in de zomer van 2007 langs de kust van Nederland 'aanspoelden' om verhalen te vertellen.Na het horen of lezen van de Zomersprookjes is de zee nooit meer alleen zee!

 

Lees meer >>

Jaarringen - Oerol - 2006
Op het Noordzeestrand van Terschelling, ter hoogte van de strandovergang bij Lies, is een reusachtige zandsculptuur gerealiseerd met als basisvorm jaarringen - voor elk van de 25 jaar Oerol één als symbool voor groei en ontwikkeling. De Jaarringen variëren in hoogte van zeeniveau tot meer dan 2 meter in het hart. De totale sculptuur heeft een doorsnede van 400 meter.


Lees meer >>

Dansendwoud - Oerol - 2005
De landschapsinstallatie Dansendwoud van SLeM is een ervaring die je niet snel zult vergeten. Op het strand tussen strandpaviljoen Midsland aan Zee en Formeren aan Zee, is voor Oerol 2005 een woud van duizenden, vier meter hoge op de wind deinende 'zwiepers' geplant in de 'branding'. Het Dansendwoud maakte het natuurlijke proces van de stroming zichtbaar, de oerkrachten van zee en wind.

 

Lees meer >>

Bosoase - Almere - 2001
De verschijningsvorm van een bos wordt bepaald door de combinatie van de abiotische factoren en de mogelijkheden die deze factoren bieden voor de ontwikkeling van de flora en fauna. Bosoase is een bos-concept dat speelt en experimenteert met deze condities. De grenzen van het haalbare en maakbare van de bosvormende condities worden opgezocht. 


Lees meer >>

Een bloeiend dorp - Heeten - 2001
In het dorp Heeten (Ov.) zijn in het voorjaar 2001, ter gelegenheid van het veertig jarige dorpsfeest in september, door de bewoners 200.000 zonnebloempitten geplant. In september bloeide het gehele dorp uitbundig. Het project is mede gerealiseerd door de Heetense werkgroep Helianthus. Het project vormt een ode aan de dorpscultuur.

 

Lees meer >>

Convoi Exceptionnel - Hilversum - 1998
DS Landschapsarchitecten heeft voor de gemeente Hilversum een opnieuw ingerichte Kerkbrink ontworpen. Samen met Griftheater en cineasten Heinerich Kaegi en Andras Hamelberg wordt in 1998 de officiële opening voorbereid. Er is een film gemaakt van het vervoer en plaatsing van de grote steen die het 'piece de resistance'.


Lees meer >>