465
15
hallo
388
480
hallo
70
453
hallo
342
432
hallo
129
360
hallo
380
297
hallo
40
270
hallo
426
240
hallo
530
160
hallo
60
180
hallo
390
75
hallo
200
115
hallo
100
50
hallo
Colofon Colofon
Follow SLeM on Twitter
bestelformulier
1/8

Aan Monstergolf werken mee
Artistiek leider - Bruno Doedens, Bewegingscodes - Frits Vogels, Tekst - Gert Hage, Research – Linda Fritschy, Stem – Tom Jansen, Gedichten - L.H.Wiener, Dieuwke Parlevliet, Rozalie Hirs, Paul Snoek, Zeelied - Theo Nijland, Muziek – Chris Corstens, Makko Coster, Emiel Janssen, Martin van Leusden, Acteurs en/of zeefanaten - Brigitte Defaix, Rop Severien, Jeannette van Steen, Han Leereveld, Marcel Blekendaal, Logistiek en organisatie – Ariaan Witteveen en Onno Brand, Logistieke ondersteuning – Jan van Assem, Hans Volkers, Audio en radiouitzending – Bastiaan Lips, Fotografie - Guido van Dooremaalen, Videoregistratie - Andras Hamelberg, Heinerich Kaegi, Grafische vormgeving & website – Theo Heldens, Publieksbegeleiding – Anke Billekens, Els Bruin, Marieke Dinnessen, Gloria Font, Lieke Frielink, Linda Fritschy, Kika Groszkopf, Stef Haerkens, Gert Hage, Marnix Hamelberg, Hans Homan, Meru Imming, Marijke Kaptein, Angelique Koopman, Arlette van Laar, Hanninka Luitwieler, Daan Meijer, Karin Meijer, Hans Muntjewerff, Henny Nijman, Corine Ruigrok, Annemarie Smeets, Peter Wiering, Jan Willem van der Veer, Veronique Vetjens, Jorrit de Vries, Maarten de Vries

Met dank aan
HHNK - John de Waard, Bregje van der Steeg, Particia Piay, Karavaan - Titia Bouwmeester, Ilse van Dijk, Machteld Kuntz, Rob Berends, Vissoep – André Amaro, Steltenlopers - Kunst op stelten, Verkeersregelaars – BBN Veiligheidsgroep Alkmaar, met ondersteuning van Chiel van Garderen, Piet Duin

Monstergolf is mede mogelijk gemaakt door
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Karavaan richt zich met haar voorstellingen op de veranderende identiteit van Noord-Holland. Op betekenisvolle plekken in Noord-Holland laten theater­makers zich inspireren door veranderingen in het landschap en de verhalen van bewoners. Uitgangspunt is de voortdurende wisselwerking tussen onderzoek en presentatie, verdieping en beleving.

www.karavaan.nl

Veilig wonen onder zeeniveau is minder logisch dan je denkt
De zeespiegel stijgt, het regent vaker en de bodem daalt. Daarom investeert het Hoogheemraadschap honderden miljoenen in droge voeten, voldoende en schoon water. Hiermee werken we aan het Deltaprogramma Hollands Noorderkwartier. De versterking van de Zwakke Schakels is opgenomen in het nationaal Hoogwaterbeschermingsprogramma en wordt gefinancierd door het Rijk en de waterschappen.
www.hhnk.nl/dijkversterkingen

Een veilige kust van zand
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat versterken in samenwerking met de provincie Noord-Holland de Hondsbossche en Pettemer Zeewering en de duinen in Callantsoog. De dijk en een deel van deze duinen voldoen niet meer aan de veiligheidseisen en zijn aangewezen als ‘Zwakke Schakels’. Door zand voor de kust te leggen wordt de kust voor de komende 50 jaar weer veilig en sterk. Omwonenden, ondernemers, recreanten en de natuur profiteren van het zand. Er ontstaat een breder strand en meer ruimte voor vogels en planten. In 2013 beginnen de eerste werkzaamheden, zodat de veiligheid in 2015 op orde is.
Monstergolf wordt mede mogelijk gemaakt door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Identiteit Kustplaatsen

De komende jaren verandert de Noord-Hollandse kust ingrijpend door kustversterkingen. Zee, strand, duinen, karakter en identiteit van de kustplaatsen maken de kust gevarieerd en tot belangrijke trekpleister. Ook de verhalen van bewoners en bezoekers versterken het eigen karakter van kust­gemeenten en kunnen richting geven aan hun ruimtelijke inrichting. De Provincie Noord-Holland onder­steunt de kustgemeenten omdat het versterken van de kustplaatsen van groot belang is voor een gezonde Noord-Hollandse economie en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.
www.noord-holland.nl