465
15
hallo
388
480
hallo
70
453
hallo
342
432
hallo
129
360
hallo
380
297
hallo
40
270
hallo
426
240
hallo
530
160
hallo
60
180
hallo
390
75
hallo
200
115
hallo
100
50
hallo
Introductie Introductie
Follow SLeM on Twitter
bestelformulier
1/8
Ku(n)stroute Zijpe

 

Tijdens de Ku(n)stroute Zijpe, van 1 t/m 17 september rond tien strandpaviljoens langs de kust van de Gemeente Schagen NH, is SLeM te vinden bij Standpaviljoen New-Zuid - Sint Maartenszee (Strandslag 15, Burgemeester Breebaartweg).
SLeM presenteert een installatie bestaande uit drie onderdelen: Letsdance, negentig dubbelbollen die spelen met eb en vloed; Zandgezichten van Rikke Laursen die worden gemaakt en weer verweren door wind en water; Reuzenschelpen die verhalen vertellen van de oude en wijze zee.


Locatie: Standpaviljoen New-Zuid - Sint Maartenszee, Strandslag 15, Burgemeester Breebaartweg.
Meer informatie over de Kunstroute: www.kunstroutezijpe.nl

Letsdance

 

Wij zijn natuur, al lijken we dat te zijn vergeten, bewust of onbewust. We staan er niet boven, niet onder, we zijn met elkaar verknoopt. Zoals de natuur afhankelijk is van de grillen van de mens, is de mens afhankelijk van de grillen van de natuur. Het tijdelijk landschap van honderd dubbelbollen symboliseert die onderlinge, kwetsbare afhankelijkheid. Het is een complexe relatie, soms ontroerend, soms ongenaakbaar. Gelijk als in een dans stoten we elkaar af en trekken we elkaar aan, we spelen en vechten. Maar altijd in het besef dat we elkaar nodig hebben. It takes two to tango.

Zandgezichten

 

Beeldend kunstenaar Rikke Munkholm Laursen is opgegroeid in Denemarken en werkt al meer dan twintig jaar in Toscana. Met haar artistieke achtergrond van tekenen & schilderen werd ze geïnspireerd door de natuurlijke materialen leem en klei in het Toscaanse landschap. Met deze materialen brengt ze de essentie en schoonheid van de Scandinavische en Italiaanse cultuur samen. Ze combineert de ‘eenvoud van het noorden’ in haar vormentaal met de ‘warme rijkdom van de Italiaanse natuurlijke materialen’.

Haar karakteristieke ‘gezichten’ hebben een abstractie waarin iedereen zich herkent en belangrijker nog, zichzelf daardoor verbonden voelt met het grotere natuurlijke eco-systeem waarvan we allemaal deel uitmaken.

De zandgezichten, die ze in samenwerking met SLeM heeft ontwikkeld, zijn vanaf het begin van het maakproces onderhevig aan de krachten van de natuur. Voor slechts een beperkte tijd zijn ze onlosmakelijk onderdeel van het altijd in beweging zijnde kustlandschap. Deze transformatieve kwaliteit creëert een nieuwe poëtische laag. De tijdelijke beelden lijken te ontstaan én al weer te verdwijnen voor dat je ze bewust hebt kunnen ervaren.

www.rikkemunkholmlaursen.com

Zomersprookjes

 

Zomersprookjes zijn vertellingen, gedichten en soundscapes, geschreven voor de meer dan zestig reuzenschelpen die in de zomer van 2007 langs de kust van Nederland ‘aanspoelden’ om verhalen te vertellen. ‘Wat zou het mooi zijn als de oude wijze zee ons verhalen kon vertellen over de relativiteit van onze menselijke acties, de drijfveren van geluk en het belang van samenhang, vertrouwen, hoop en kwetsbaarheid. De zee zou tot de verbeelding sprekende verhalen kunnen vertellen, indringende spiegels van het leven, stof tot nadenken.” Dat was de vraag die we aan schrijvers, dichters en klankkunstenaars hebben voorgelegd. Het zijn verrassende ‘verhalen’ geworden. Verhalen waarin de zee en de reuzenschelpen zich verbazen en verwonderen en ook vrij fantaseren vanuit een ander tijd- en ruimtebesef. De verhalen roepen vragen op en zijn, zoals de zee zelf, soms ook prettig verwarrend en ondoorgrondelijk. Na het horen van de Zomersprookjes is de zee nooit meer alleen maar zéé!
De vijf reuzenschelpen op het strand van Sint Maartenszee bevatten een selectie van de Zomersprookjes.