465
15
hallo
388
480
hallo
70
453
hallo
342
432
hallo
129
360
hallo
380
297
hallo
40
270
hallo
426
240
hallo
530
160
hallo
60
180
hallo
390
75
hallo
200
115
hallo
100
50
hallo
Introductie Introduction
Follow SLeM on Twitter
bestelformulier
1/8

Wadland - Oerol - 2014

Voor Oerol 2014 is op de Noordsvaarder een 'Mondriaans Labyrint' van honderdvijftig bij honderdvijftig meter van wilgentenen gebouwd om het proces van kweldervorming op een kunstzinnige wijze beleefbaar te maken. Dit 'Mondriaans-Labyrint' is een collectief kunstwerk dat tijdens zes workshop weekenden is gerealiseerd door de inzet van tweehonderdvijftig studenten van zeven opleidingen, en talrijke vrijwilligers.

Aanleiding om het kweldervormingsproces onder de aandacht te brengen zijn de plannen van de gemeente Terschelling voor de aanleg van een nieuwe kwelder, Striep-kwelder, een buitendijks gebied aan de zuidzijde van Terschelling. Op voorspraak van en in overleg met Oerol heeft Bruno Doedens hiervoor de opzet gemaakt. Het Wadland-Labyrint is een schaalmodel dat het kweldervormingsproces duidelijk wil maken aan een breed publiek en is een initiatief vanuit Culturele Landschapsontwikkeling. Wadland is bedacht en ontwikkeld door Bruno Doedens (SLeM) en Machiel Spaan (M3H). In totaal heeft Wadland vier maanden gestaan zodat het begin van het kweldervormingsproces ook werkelijk kon worden waargenomen. Wadland was een dichterlijk filmverslag geeft een goed beeld van het bouw- en ontwikkelingsproces.

 

 

Wadland - workshops

Parallel aan de voorbereidingen van de Striep-Kwelder zijn in het voorjaar van 2014 een aantal workshops met studenten van verschillende opleidingen, bewoners van Terschelling en geïnteresseerden georganiseerd. Tijdens de workshops is geëxperimenteerd met 'water vertragende bouwsels' van wilgentenen, waarmee het boeiende proces van kweldervorming zichtbaar wordt gemaakt. De workshops zijn georganiseerd namens Bruno Doedens (landschapsarchitect SLeM) en Machiel Spaan (architect M3H). Een eerste workshop heeft op 16 en 17 december plaatsgevonden met ca. 50 studenten van de Academie van Bouwkunst Amsterdam, de Hogeschool van Hall Larenstein in Velp én de Unitec uit Auckland Nieuw Zeeland. Deze workshop heeft prachtige tijdelijke bouwsels opgeleverd. Met de ervaringen werd in de volgende workshops verder gebouwd en geëxperimenteerd.

 

Omdat de Striep-kwelder niet onnodig belast mocht worden (regels Natura 2000 en het beschermen van de vogels), werd in overleg met de betrokkenen gezocht naar een andere locatie dan de Striep. Een locatie waar de getijden, van belang voor het kweldervormingsproces, goed beleefbaar zijn: de Noordsvaarder. Het Wadland-labyrint is als een kunstwerk dat gerealiseerd is door de inzet van vele mensen.